OFERTA
KONTAKT
DOJAZD
biuro@bki-sigma.pl 
KSIĘGOWOŚĆ
W ramach usług księgowych proponujemy prowadzenie:
  • ksiąg handlowych (pełna księgowość)
  • księgi przychodów i rozchodów
  • różnych form ryczałtu podatkowego
  • ewidencji podatku VAT
  • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji ZUS
Nadzór nad usługami księgowymi sprawuje Irena Markowska-Kudła posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.


Uwaga!
Odbieramy dokumenty od naszych klientów - nie trzeba tracić czasu na przyjeżdżanie do nas.
INFORMATYKA
W ramach usług informatycznych proponujemy:
  • sporządzanie programów komputerowych na zamówienie
  • dzierżawę programów przy korzystaniu z naszych usług księgowych
  • pomoc przy instalacji i korzystaniu z oprogramowania innych dostawców (np. systemów operacyjnych i pakietów biurowych Microsoftu)